Welkom bij ValiScan van BASIS ActivatieMarketing (ValiScan’, ‘BASIS’, 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'). ValiScan biedt een snelle en handige manier om ActivatieVouchers (waaronder in voorkomende gevallen ook bedoeld ‘toegangsbewijzen’, ‘entreekaarten’, etc.) te scannen, te valideren en om financiële en fiscale rapportages naar aanleiding van activaties in te zien. Scan met de camera op je device de QR-code op de ActivatieVoucher (of voer deze alfanumeriek in op de website www.valiscan.nl) en ontdek meteen of het hier een geldige ActivatieVoucher betreft! Periodiek kun je inzien hoeveel ActivatieVouchers je hebt gescand en deze informatie gebruiken voor je financiële of fiscale administratie. 1. GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wij verzamelen de volgende gegevens. Statistische gegevens: Cookies en soortgelijke technologieën: Voor alle duidelijkheid: we vragen alleen toegang tot je camera om de scan te kunnen maken, we slaan de scans (foto’s) niet op en gebruiken ze dus ook niet nadat je de scan hebt gemaakt. De scan dient alleen ter validatie van de betreffende QR-code.

Overige gegevens (zoals je bedrijfsnaam) worden niet via de App verzameld, die verzamelen we vooraf en voordat we je informeren over het gebruik van deze App.

2. HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

Naast de specifieke vormen van gegevensgebruik die we in dit Privacybeleid beschrijven, kunnen we gegevens die wij ontvangen, gebruiken om: 3. HET DELEN VAN JE GEGEVENS

Zonder jouw toestemming zullen we je gegevens niet verhuren of verkopen aan externe partijen (oftewel derden buiten ValiScan of de bedrijvengroep waartoe ValiScan behoort), behoudens voor zover in dit beleid wordt vermeld.

Partijen waarmee we je gegevens kunnen delen: Wat gebeurt er in geval van een zeggenschapswijziging: Reageren op juridische verzoeken en het voorkomen van schade: 4. HOE WE JE GEGEVENS OPSLAAN

Opslag en verwerking: 5. HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Hoe lang bewaren wij je Gebruikersinhoud: 6. HOE JE CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of de service, kun je contact met ons opnemen via info@activatiemarketing.nl

7. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

ValiScan kan dit Privacybeleid periodiek bijwerken of anderszins aanpassen. We raden je derhalve aan om regelmatig te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen we je via andere wegen op toepasselijke wijze in kennis stellen van aanpassingen of updates. Als je na een aanpassing van dit Privacybeleid de Service blijft gebruiken, verklaar je je impliciet akkoord met de betreffende aanpassingen.